Vyberte stránku

Zkoušky s námi, Vaše trefa do černého!

Trápí vás přijímačky na SŠ z matematiky? Už nemusí! Máme pro vás řešení! Spolehlivě vás připravíme na přijímací zkoušky na střední školu.  Máme připravenou sadu vědomostí pro čtyřleté studium i pro šesti či osmiletá gymnázia.

Příjímačky z MATIKY

Víme jak na to

Didaktické testy dodáme v elektronické podobě, jednotlivé kroky dopodrobna vysvětlíme, propočítáme všechny varianty, výsledek zaručen! Výuka probíhá individuálně při osobním kontaktu nebo online. Přizpůsobíme se vašim časovým možnostem a potřebám.  Nabízíme 100% spolehlivost a dlouholeté zkušenosti. Četnost hodin závisí na vašich požadavcích a potřebách. 

Úpravy algebraických výrazů

Algebraický výraz je tvořen z konstant a proměnných a tvoří smysluplné vztahy.

Logické slovní úlohy

Myslím si číslo, odečtu od něho 5 a výsledek, vynásobím třemi, vyjde mi výsledek 12. Které číslo jsem si myslel?

Mocniny a odmocniny

Umocňování je matematická funkce, která slouží ke zkrácenému zápisu opakovaného násobení.

Rovnice a nerovnice

I nevyrovnaný člověk zvládne rovnici. I vyrovnaného člověka může nerovnice odrovnat 😉

Geometrie

Ovšem také trigonometrie, planimetrie, osová souměrnost, obsahy a objemy těles…

Přímá a nepřímá úměrnost

Ze 2 kg švestek se získá 600 g povidel. Kolik povidel se získá ze 3,2 kg švestek?

Převody jednotek

1km = 1.000m = 100.000cm = 1.000.000mm | 1.000.000.000mg = 1.000.000g = 1.000kg = 1t

Procenta

Procento je bezrozměrná jednotka, ekvivalentní jedné setině.

Trojčlenka

Odhalme spolu záhadu!

3…2…1… Začínáme!

Četnost hodin závisí na vašich požadavcích a potřebách.

1 výuková hodina trvá 45 min – 330 Kč
Výhodná nabídka pro 2 klienty – každý 200 Kč
Matematika už pro vás nebude noční můrou!

3…2…1… Začínáme!

Četnost hodin závisí na vašich požadavcích a potřebách.

1 výuková hodina trvá 45 min – 330 Kč
Výhodná nabídka pro 2 klienty – každý 200 Kč
Matematika už pro vás nebude noční můrou!